Resultaatgerichte en persoonlijke coaching

Coaching

Feedback & feedforward is the driver for Champions!

Training is de eerste stap om nieuwe vaardigheden aan te leren of verder aan te scherpen.
De volgende stap is concreet toepassen wat je hebt geleerd.

Praktijk coaching en feedback helpen je om de nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen. We evalueren en sturen bij waar nodig in functie van de situatie, de omgeving en het type klant. Bovendien is coaching een kans om je eigen vaardigheden als coach aan te scherpen, zodat je op jouw beurt je klanten professioneel kunt ondersteunen.

Individuele coaching

Tijdens deze een-op-een begeleiding focussen we op een specifieke doelstelling die de medewerker wil bereiken. In nauw overleg met de leidinggevende werken we naar dat doel aan de hand van een duidelijk traject. Met concrete actiepunten gaan we aan de slag in de dagelijkse praktijk.

Teamcoaching

Binnen teams spelen heel wat factoren die een invloed hebben op de prestaties van de groep en het welbevinden van elk groepslid. Hoe ga je in dialoog met elkaar, wat doe je met conflicten tussen teamleden? Aan de hand van gedragstypologieën krijg je inzicht in het gedrag van de ander en leer je er op een constructieve manier mee omgaan. Een ervaren coach begeleidt het volledige team in de praktijk en volgt de werkpunten verder op.

Managementcoaching

Bij ULIYA bieden we een specifiek traject aan op maat van managers. Leidinggeven is een uitdaging. Het vergt inspanning en flexibiliteit en gaat vaak gepaard met onzekerheid. Wij ondersteunen je graag bij de resultaatgerichte aanpak van jouw werkpunten, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak. Lees hier meer over onze aanpak rond managementcoaching.

"van theorie naar praktijk volgens een concreet actieplan"

Zet jij de theorie om in de praktijk?

Contacteer ons