Bewuster communiceren - Conversational intelligence

Bewuster communiceren - Conversational intelligence

Conversational intelligence is een vaardigheid waarbij je inzicht krijgt in hoe onze hersenen functioneren tijdens een gesprek en zo de emoties die erbij komen kijken, beter kunt controleren. Deze vaardigheid kan worden aangeleerd. Wantrouwen, angst en afwijzing worden ingeruild voor vertrouwen, samenwerking en empathie. Met als resultaat het samen creëren van nieuwe ideeën en het bereiken van baanbrekende resultaten.

Resultaat

Na deze opleiding:

 • ga je bewuster communiceren.
 • is jouw communicatie meer resultaatgericht. Er is opnieuw ruimte voor positieve energie.
 • begrijp je hoe veronderstellingen je manier van denken (negatief) kunnen beïnvloeden en er zo voor zorgen dat je een vertekend beeld hebt van de realiteit.
 • ben je in staat om conversaties te ontleden. Je krijgt inzicht in jezelf en in anderen, met als gevolg:
  • gezonde en duurzame relaties én resultaten;
  • meer teamwerk;
  • hogere productiviteit;
  • meer vernieuwing.
 • sta je meer open voor een gesprek, wat zal leiden tot meer begrip en verbondenheid in plaats van angst en afwijzing.
 • pak je communiceren op een andere manier aan. Dit uit zich o.a. in:
  • het anders aansturen van organisaties
  • het aangaan van moeilijke gesprekken
  • betere klantenrelaties
  • actiever betrekken van teams en medewerkers
  • het stimuleren van samenwerking
  • het (her)vormen van de organisatiecultuur.

Wat?

 • De Neurochemie van conversaties
 • TRUST Model
 • Inzicht in de verschillende communicatieniveaus en hun impact op de betrokkenheid in het realiseren van doelstellingen
 • Conclusieladder – ontdekken van blinde vlekken – vertrouwen scheppen
 • Conversatiematrix en conversatierituelen
 • Conversatievaardigheden

Hoe?

 • Stap 1: interactieve workshop met als vertrekpunt onze beste en slechtste gesprekken. Aan de hand van concrete praktijksituaties gaan we aan de slag.
 • Stap 2: coaching
  Om ervoor te zorgen dat de eigen actiepunten uit de workshop in de dagelijkse praktijk worden toegepast, wordt een opvolging via (telefonische) coaching ingepland.
 • Stap 3: terugkomdag
  Tijdens deze sessie van een halve of volledige dag wordt gewerkt met praktijkcases van de deelnemers. Er is ruimte om te benoemen wat goed gaat en waar het beter kan, met als doel het zelfvertrouwen vergroten.

Heb je een vraag over hoe jij resultaatgericht kan communiceren?

Contacteer ons